... Dzidzo/Chikoro - Jiangsu Calling Electric Co., Ltd.

Dzidzo/Chikoro

Kufema kwemahara & kudzidza kunofadza

Kuchengetedza vadzidzi vese nevadzidzisi.Kugadzira nzvimbo yedzidzo yakachena uye yakachengeteka kwakakosha zvikuru.

Wese munhu anogona kufema akasununguka kumba, mweya mutsva uchakukomberedza nekusingaperi.

Mudzidzisi wese ngaachengetwe.Rega vadzidzi vadzidze mumhepo yakachena uye vakure vaine hutano.

dzidzo
dzidzo
dzidzo